UNIVERSITAT COORDINADORA DEL PROGRAMA

Universitat de les Illes Balears (UIB)

RESPONSABLE DEL PROGRAMA A LA UdL

Dra. Victoria Irene Marín Juarros - victoria.marin@udl.cat

LÍNIES DE RECERCA

Grup COMPETECS (2021 SGR 01360)

  1. Efectes dels avanços tecnològics en el procés d'ensenyament-aprenentatge
  2. Disseny didàctic en entorns tecnològics
  3. El context en què s'introdueixen les TIC
  4. Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
  5. Gestió de continguts i de coneixement
  6. Gestió de la qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual
  7. Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
  8. Formació de formadors amb entorns tecnològics
  9. Competències professionals
  10. Alfabetització informacional en educació

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa

Articles publicats o acceptats per a la seva publicació en revistes científiques del “grup A” o “grup d'excel·lència” segons la classificació del CIRC, o en revistes del Journal Citation Reports, Scopus, o ERIH.

S’ha de presentar un escrit del director o directora de la tesi on es posi de manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels articles que formen part de la tesi.

ACTIVITATS FORMATIVES

Aquí trobarás tota la informació sobre les ACTIVITATS FORMATIVES, incloent cursos de formació transversal, concursos i jornades de l'Escola de Doctorat de la UdL  

El Programa compta amb un seminari de recerca anual en modalitat híbrida per a la participació dels investigadors en formació (SIITE). A més, el Programa a la UdL ofereix activitats formatives vinculades amb la formació conceptual i metodològica per a la recerca al camp de la Tecnologia Educativa que s'anuncien a través del Campus Virtual a l'espai del Programa. Així mateix, les altres universitats del Programa ofereixen algunes activitats formatives de caràcter obert per als investigadors en formació del Programa a la UdL.

Seminario Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa (SIITE)

Enllaç amb més informació: https://edutec.es/siite/

Núm. hores. 8-10.

Objectiu. Promoure un fòrum de debat amb experts/es perquè el personal investigador en formació que estigui en procés de realització de la tesi doctoral en l'àmbit de la Tecnologia Educativa pugui presentar l'estat de la seva recerca i rebre assessorament i orientacions sobre aquesta per a la seva millora.

Destinataris. Alumnat matriculat al Programa de Doctorat Interuniversitari en Tecnología Educativa en qualsevol moment de la seva formació al llarg dels 3 o 5 anys de realització de la tesi doctoral. Poden inscriure's per a assistir a les sessions doctorands/es d'altres programes de doctorat de l'àmbit de la Tecnologia Educativa.

Modalitat híbrida. La participació en el seminari pot ser en modalitat presencial o a distància.

La seu organitzadora i del seminari van rotant anualment entre les quatre universitats del Programa (UIB, URV, UMU i UdL).

Servei d’Assessorament, Formació i Impuls a la Recerca (SAFIR) de la FEPTS

   Darrera modificació: