CALENDARI I INSTRUCCIONS

  CONVOCATÒRIA D’AVALUACIÓ ANUAL - CURS 2022/2023

AVALUACIÓ ANUAL - PRIMERA CONVOCATÒRIA

DOCTORANDS/ES: 16/01/2023 al 06/02/2023 (ambdós INCLOSOS)

DIRECTORS/ES DE TESI i TUTORS: 16/01/2023 al 13/02/2023 (ambdós INCLOSOS)

 

Cada Comissió Acadèmica pot fer la seva convocatòria per mitjà del Campus Virtual, amb instruccions específiques. 

Qui s’ha d’avaluar durant aquesta convocatòria?

  • DOCTORANDES/S DE PRIMER CURS: Tots els doctorands, matriculats fins el 31/12/22, s’han de presentar amb caràcter general a la 1ª convocatòria. Si no es presenten, perdran aquesta convocatòria d’avaluació.

  • DOCTORANDES/S DE SEGON CURS I POSTERIORS: Tots els doctorands s’han de presentar amb caràcter general a la 1ª convocatòria. Si no es presenten, perdran aquesta convocatòria d’avaluació. 

En què consisteix l’avaluació?

  • Els/les doctorands/es de 1r curs s’han d’avaluar del pla de recerca, que han de presentar seguint les instruccions contingudes a aquesta pàgina
  • Els/les doctorands/es de 2n curs i següents han de presentar l’autoinforme anual i introduir les activitats formatives realitzades, d'acord amb les indicacions contingudes a la perstanya "Indicacions Avaluació Doctoral 2n curs i següents" d'aquesta mateixa pàgina.

Quan es resol?

Consulteu el calendari acadèmic.

Quines són les qualificacions de l'avaluació?

En aquest enllaç podeu consultar cada qualificació i la seva descripció

  Indicacions per a l'avaluació de doctorands/es de 2on curs i següents

   Darrera modificació: