QUÈ HE DE SABER ABANS DE LLIURAR LA TESI DOCTORAL:

1. On queda regulat el lliurament, dipòsit i defensa de la tesi doctoral?

Als Articles 22 a 30 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Doctorat de la Universitat de Lleida, aprovada pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de 5 de juliol de 2022 i pel Consell de Govern de 21 de juliol de 2022.

 

2. En què consisteix la tesi doctoral?

La tesi doctoral consisteix en un treball original d’investigació sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi d’un Programa de Doctorat.

 

3.Quina és la data màxima en la qual puc lliurar la meva tesi?

Pots lliurar la tesi fins al darrer dia de la teva permanència. Aquesta data l’has de consultar al teu RAPI.

 

4. Quins són els requisits mínims per poder lliurar la meva tesi?

Com a mínim, has d’haver superat el Pla de Recerca durant el primer any i l’avaluació corresponent al segon curs de matrícula.

 

5. Quan he de matricular-me de la defensa de tesi?

En aquesta pàgina t’ho expliquem detalladament, i també pots consultar els terminis al calendari de tràmits de Doctorat. Des de la secretaria acadèmica de l’Escola t’enviarem el rebut per pagar les taxes, quan la Comissió Acadèmica autoritzi el dipòsit i defensa de la teva tesi.

 

6. He d'avaluar-me dins dels terminis de les convocatòries anuals, si estic a punt de lliurer la tesi?

L’avaluació anual del curs acadèmic en el qual lliures la tesi la pots fer fora dels terminis d’avaluació establerts al calendari de tràmits de Doctorat, coincidint amb el moment d’avaluació de la tesi per part de la Comissió Acadèmica. En qualsevol cas, has d’actualitzar les activitats formatives al teu RAPI.

 

7. Quan puc defensar un cop hagi lliurat la tesi, a través de la Seu Electrònica de la UdL?

Has de comptar 2,5 mesos per poder defensar, des del dia en què tu i el teu director/a de tesi feu el registre de la documentació per la Seu Electrònica.

 

8. Quant temps tinc per defensar la tesi un cop la Comissió Acadèmica hagi autoritzat el dipòsit i defensa de la meva tesi?

Disposes de 4 mesos, des de la data de signatura de l’acord favorable de dipòsit i defensa, emès per la Comissió Acadèmica.

   Darrera modificació: