ÒRGANS DE GOVERN

MAngelsBalsellsBailonDIRECTORA

 

 

Directora: Dra. M. Àngels Balsells Bailón

ed.direccio@udl.cat

GemmaBellíMartinezSUBDIRECTORA

 

 

Subdirectora i secretària acadèmica: Dra. Gemma Bellí Martínez

ed.subdireccio@udl.cat

Direcció: Dra. M. Àngels Balsells Bailón

Subdirecció i Secretaria Acadèmica : Dra. Gemma Bellí Martínez

Coordinació dels programes de doctorat:

Dra. Roxana Savin Parisier

Dra. Carolina Villacampa Estiarte

Dra. Gemma Filella i Guiu

Dr. Josu González Alday

Dr. Francesc Xavier Solsona Tehas

Dr. Joan Blanco Blanco

Dra. Esther Pujolras Noguer

Dr. Manuel Portero Otín

Dr. Carlos Cantero Martínez

2 membres externs:

Dra. Núria Bahi Pla, Institut de Recerca Biomèdica (IRB) Lleida

Dra. Rosario Torres Sanchis, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Lleida

1 investigador/a en formació:

Sra. Sílvia Gras Artells

1 membre del Personal d’Administració i Serveis:

Sra. Tatiana Hidalgo Castañeda

Presidenta: Dra. M. Àngels Balsells Bailón

1 coordinador/aDra. Esther Pujolras Noguer

Secretària acadèmica: Dra. Gemma Bellí Martínez

Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Coordinadora: Dra. Roxana Savin Parisier roxana.savin@udl.cat

3 membres: 

Dra. Ana María Pelacho Aja

Dr. Pedro Elez Martínez

Dra. Ramona Pena Subira

1 investigador en formació: Sr. Oriol Tomas Badell

Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Carolina Villacampa Estiarte

Coordinador: Dra. Carolina Villacampa Estiarte carolina.villacampa@udl.cat

3 membres: 

Dr.  José Luis Gallizo Larraz

Dr. Antonio Blanc Altemir

Dra. Paloma de Barrón Arniches

1 investigadora en formació: Sra. Judith Mínguez López

 

Doctorat en Educacio, Societat i Qualitat de Vida

GemmaFilellaGuiuPDEducacioSocietatQualitatVida

Coordinadora: Dra. Gemma Filella Guiu - gemma.filella@udl.cat

3 membres:

Dr. Cecilio Lapresta Rey

Dra. Manuela Pifarré Turmo

Dr. Joaquín Reverter Masia

1 investigadora en formació: Sra. Iris Solà Cortada

 

Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

FrancescSolsonaTehasPDEnginyeriaTecnologiesInformacio

Coordinador: Dr. Francesc X. Solsona Tehas - francesc.solsona@udl.cat

3 membres:

Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra

Dr. Lluís Miquel Pla Aragonés

Dr. Jordi Palacín Roca

1 investigador en formació: Sr. Jonathan Cofre Toledo

 

Doctorat en Gestio Forestal i del Medi Natural

GonzalezAldayJosuPDGestioForestalMediNatural

Coordinador: Dr. Josu  González Alday - josu.alday@udl.cat

3 membres:

Dr. Lluis Coll Mir

Dr. Damià Vericat Querol

Dr. Aitor Ameztegui González

1 investigadora en formació: Sra. Giada Centenaro

 

Doctorat en Salut

Joan Blanco Blanco Coordinador del Programa de Doctorat en Salut

Coordinador: Dr. Joan Blanco Blanco - joan.blanco@udl.cat

3 membres:

Dra. Marta Llovera Tomas

Dra. Sílvia Bielsa Martín

Dr. José Carlos Enrique Serrano Casasola

1 investigadora en formació: Sra. Júlia Freixes Vidal

 

Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

EstherPujolrasNoguerPDTerritoriPatrimoniCultura

Coordinadora: Dra. Esther Pujolras Noguer - esther.pujolras@udl.cat

3 membres:

Dr. Jordi Malé Pegueroles

Dra. Cristina Solé Castells

Dra. Maria José Vilalta Escobar

 1 investigadora en formació: Sra. Alba Castellano Aragonés

 

Doctorat en Activitat Física i Esport

ManelPorteroOtinPDActivitatFisicaEsport

Coordinador: Dr. Manuel Portero Otín - manuel.portero@udl.cat

3 membres: 

Dra. Estela Inés Farías Torbidoni

Dr. Antoni Planas Anzano

Dra. Carlota Torrents Martin

1 investigador en formació: Sra. Cristina Calvo Estelrich

   Darrera modificació: