RECURSOS D'APRENENTATGE

La Universitat de Lleida disposa dels següents recursos per tal de facilitar l'aprenentatge i la recerca als estudiants de Doctorat: