Podeu consultar les tesis defensades a les següents bases de dades:

  • TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària; oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball; i afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.
 
  • TESEO: permet recuperar informació sobre les tesis doctorals defensades a les universitats espanyoles des de 1976. La informació és proporcionada al Consejo de Coordinación Universitaria per les comissions de doctorat de les diferents universitats.