SOL·LICITUD DEL TÍTOL

Superat l’examen de Lectura de Tesi es sol·licitarà el Títol de Doctor o Doctora i s’abonarà la taxa corresponent.

En el moment de sol·licitar el títol és imprescindible haver presentat els documents per la Publicació de la Tesi en format electrònic.

Trobareu tota la informació sobre els tràmits per sol·licitar i recollir el títol a aquesta pàgina web.

El preu del títol és el que fixa el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs corresponent.

Els preus són:

  • Títol  universitari oficial de graduat/ada  diplomat/ada, llicenciat/ada, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre/a,  màster universitari oficial i de doctor/a amb Suplement Europeu al Títol i duplicat: 218,15€
  • Suplement Europeu al Títol: 32,75€


A aquestes quantitats s’apliquen les exempcions i bonificacions que preveu la normativa vigent.

   Darrera modificació: