AVALUACIÓ ANUAL DE SEGUIMENT DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

 Descarregar Pdf

 

1. Què és l’Avaluació anual de seguiment de doctorat?

És l’avaluació anual del progrés de la doctoranda o doctorand, que realitza la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

2. Quantes convocatòries hi ha cada curs acadèmic?

Cada curs acadèmic es fan dos convocatòries per mitjà del campus virtual: la convocatòria ordinària i la convocatòra extraordinària.

Les dates de les convocatòries consten al calendari acadèmic de tràmits l’Escola de Doctorat publicat al web de l’Escola de Doctorat.

La Comissió Acadèmica de cada programa pot fer la convocatòria d'avaluació amb requeriments específics del seu àmbit, per mitjà del Campus Virtual.

3. Qui s’ha d’avaluar en la  convocatòria ordinària (primera convocatòria del curs)?

Tots els doctorands i les doctorandes, matriculats de 1r curs fins el 31 de desembre, s’han de presentar amb caràcter general a la 1a convocatòria. Si no es presenten, perden aquesta convocatòria d’avaluació.

Tots els doctorands i les doctorandes matriculades de 2n curs i següents,  matriculats en el curs vigent.

4. Qui s’ha d’avaluar durant la convocatória extraordinària (segona convocatòria del curs)?

Tots els doctorands matriculats en el curs vigent,  que tinguin pendent de superar l’Avaluació anual del curs.

5. Quan es resol l’Avaluació anual?

La  Comissió Acadèmica emet la qualificació i la introdueix a RAPI, dins el període previst en el calendari acadèmic de tràmits publicat a la web de l’Escola de Doctorat. A partir d’aquella data,  les persones interessades podran consultar a RAPI la qualificació obtinguda pel doctorand i la doctoranda.

6. Quines són les qualificacions de l’avaluació?

Els doctorands han de superar l’avaluació anual per tal de continuar amb els estudis de doctorat.  

Les qualificacions possibles són les següents:

- Superat

- Superat condicional

- No superat

- No presentat

- No avaluable

En aquest enllaç  podeu consultar cada qualificació i la seva descripció.

7. Què passa quan el doctorand no supera l’avaluació anual?

El doctorand o doctoranda disposa de dues convocatòries d’avaluació cada curs acadèmic. Si el doctorand rep la qualificació de  “No superat” i/o “No presentat” en dues convocatòries consecutives, això  serà motiu de baixa definitiva del programa.

   Darrera modificació: