AVALUACIÓ DE 2N CURS I SEGÜENTS

 Descarregar Pdf

1. En què consteix l’avaluació del segon curs i següents dels estudis de doctorat?

En els següents cursos, la Comissió Acadèmica avalúa l’acompliment del Pla de recerca de el doctorand o la doctoranda, així com la realització de les activitats formatives previstes en el Pla Formatiu.

El doctorand o doctoranda pujarà l’Autoinforme en format pdf a  la plataforma on-line RAPI, un cop obtingui la conformitat de la direcció de tesi i la tutoria.

El director o directora de tesi i el tutor o tutora visualitzaran els documents presentats a RAPI pels doctorands, en el menú de “document d’activitats” i en el menú del “Pla de receca”. A continuació pujaran a RAPI el respectiu Informe per al seguiment anual de el/la doctorand/a i faràn constar la seva valoració.

2. Quins documents per la avaluació de 2n i següents cursos?

- Doctorands : Autoinforme
- El director de tesi i el tutor poden emetre un informe de manera conjunta, pel qual s'utilitzarà el model Informe conjunt per al seguiment anual del Pla de Recerca i de les activitats formatives.
 

El doctorand o doctoranda ha de desenvolupar el document de l’Autoinforme sobre els avenços realitzats aquell curs.

El director o directora de tesi i el tutor o tutora el  Informe de seguiment anual del Pla de recerca i les activitats formatives, han de valorar l’evolució del doctorand durant el curs a avaluar, respecte el Pla de Recerca, el Pla de Gestió de Dades i el Pla de Formació.

Nota del Programa de Doctorat en Salut: tant la plantilla del “Pla de Recerca”, com la del  “Autoinforme Anual” les podeu descarregar de la carpeta de recursos “Avaluació anual” del Campus Virtual de “1306 Doctorat en Salut (RD 99/2011)”.

3. Com es fa arribar la documentació a la Comissió Acadèmica?

A través de la plataforma on-line RAPI i seguint aquest ordre:

1. Els doctorands pugen els documents requerits a la convocatòria d’avaluació

2. Els directors de tesi i tutors visualitzen i validen els documents dels doctorands que tenen asignats, emeten el seu informe i el pugen a la plataforma.

3. La Comissió Acadèmica efectúa la qualificació dels doctorands en base a la valoració efectuada pels directors de tesi i tutors, i a la documentació presentada pels doctorands.

4. Com realitza l’Avaluació la Comissió Acadèmica?

La Comissió Acadèmica avaluarà els progressos del doctorand o doctoranda, d’acord als criteris del Programa.  En aquest enllaç  podeu consultar cada qualificació i la seva descripció.

En cas que la qualificació sigui negativa, ho haurà de comunicar al doctorand o doctoranda i als supervisors o supervisores de la tesi per a què presentin un nou autoinforme, en la propera convocatòria. Indicarà les mancances detectades a l’apartat d’observacions.

En el cas que les mancances es continuïn produint, la Comissió Acadèmica haurà d'emetre un informe motivat que constarà a RAPI, i la doctoranda o el doctorand serà baixa definitiva en el programa.

   Darrera modificació: