FORMAT DE LA TESI

Tant si la tesi és en FORMAT TRADICIONAL, com per COMPENDI D'ARTICLES:

1. La portada ha de seguir el següent format:

- Portada Tesi (.docx)

- Portada Tesi (.pdf)

- Portada Tesi (.odt)

2. Si la tesi s’ha fet en el marc d’un conveni interuniversitari, la portada ha d’incloure el logotip de totes les universitats participants

3. La tesi ha d’incloure un resum d’1 pàgina en català, castellà i anglès, com a mínim.

4. La tesi es pot redactar en català, castellà o anglès.

5. Per a les tesis que opten a Menció Internacional, una part de la tesi ha d’estar redactada en anglès, com a mínim el resum i les conclusions.

Si la tesi és per COMPENDI D'ARTICLES, l’estructura ha d’incloure, obligatòriament, a part d’allò citat anteriorment:

- Introducció del tema que s’investiga i els objectius que es pretén assolir.

- Exposició de la metodologia utilitzada.

- Articles publicats o acceptats i els manuscrits que constitueixen la tesi.

- Discussió global dels resultats.

- Conclusions finals.

- Bibliografia.

   Darrera modificació: