AUTORITZACIÓ DEL DIPÒSIT

Qui autoritza el dipòsit de la tesi?

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Quan l'autoritza?

a) Un cop l’Escola rep els informes dels dos avaluadors externs, envia tota la documentació a la Comissió Acadèmica per a què avaluï la tesi doctoral.

b) Les comissions acadèmiques, si ho consideren oportú, poden sol·licitar l’informe d’un tercer avaluador extern.

c) La Comissió disposa de 20 dies per reunir-se i emetre un acord sobre l’autorització del dipòsit i posterior defensa de la tesi. L’acord pot ser:

  • Favorable
  • Favorable amb requeriments:

- Menors: la tesi pot entrar en dipòsit (exposició pública) i es pot establir data de defensa, però cal que el doctorand/a doni resposta a les esmenes proposades per la comissió acadèmica, en el termini de 10 dies.

- Majors: la Comissió Acadèmica indicarà si la tesi pot entrar en dipòsit o no. En qualsevol cas, no es podrà establir la data de defensa fins que no es doni resposta a les esmenes proposades per la Comissió. El doctorand/a ha de donar resposta a aquests requeriments, en el termini de 3 mesos.

  • Desfavorable

Què implica l'entrada en dipòsit de la tesi doctoral?

L’exposició pública de la tesi a la Secretaria General de la UdL, durant 10 dies, per a què pugui ser consultada per qualsevol doctor/a.

   Darrera modificació: