TERMINIS I PROCEDIMENT

Totes les fases del procediment i els seus terminis, des del lliurament de la tesi, fins la defensa, te'ls expliquem en la següent infografia.

Els períodes de serveis mínims de la UdL (Setmana Santa, agost i Nadal) no computen a efectes de terminis.

WebTesi_InfografiaTerminisProc
   Darrera modificació: