Universitat coordinadora del Programa

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic)

  Responsable del Programa de Doctorat a la UdL

Línies i sublínies de recerca

CRONICITAT, DEPENDÈNCIA I SALUT A LA COMUNITAT

 • Cronicitat i atenció a les persones fràgils i envellides
 • Salut a la comunitat
 • Salut de la dona

 SERVEIS DE SALUT I UTILITZACIÓ DE RESULTATS EN SALUT

 • Utilització dels resultats de recerca en salut per la millora de la pràctica clínica i els serveis de salut
 • Ferides cròniques

POLÍTIQUES SOCIALS I PRACTIQUES EN SALUT

 • Salut i qualitat de vida
 • Determinants socials i desigualtats en salut
 • Polítiques i pràctiques en salut

Tutors del Programa

 • Dra. Erica Tula Briones Vozmediano
 • Dra. Esther Rubinat Arnaldo
 • Dr. Francesc Josep Rubí Carnacea
 • Dr. Francesc Valenzuela Pascual
 • Dr. José Fidel Molina Luque
 • Dr. Joan Blanco Blanco
 • Dra. Montserrat Gea Sánchez

Activitats formatives

A aquest document trobareu informació sobre les activitats formatives del Programa

   Darrera modificació: