UNIVERSITAT COORDINADORA DEL PROGRAMA

Universitat de Lleida

COORDINADOR DEL PROGRAMA

Dr. Carlos Cantero-Martínez carlos.cantero@udl.cat

 

COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador: Dr. Carlos Cantero-Martínez carlos.cantero@udl.cat

Membres:

  • Dr. Gabriel de la Fuente Oliver - Universitat de Lleida
  • Dra. M. Elena González Fandos - Universidad de la Rioja
  • Dr. Vicente Santiago Marco Mancebón - Universidad de la Rioja
  • Dra. Susana Lorán Ayala - Universidad de Zaragoza
  • Dr. Manuel Becana Ausejo - Universidad de Zaragoza
  • Dr. Jóse Antonio Mendizabal Aizpuru - Universidad Pública de Navarra
  • Dra. M. Remedios Marín Arroyo - Universidad Pública de Navarra

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Sistemes Eficients de Producció i Qualitat Agroalimentària

Dels articles publicats o acceptats, almenys dos han d’estar publicats en revistes que ocupin posicions rellevants (quartil 1, 2 i 3) en la Science Edition o la Social Science Edition del Journal Citation Reports. Així mateix, es consideren les revistes que ocupin aquests mateixos quartils en el Scimago Journal Rank segons la Subject Category o les revistes contingudes en bases de dades com ara Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus o les llistes Carhus Plus (A o B).

S’ha de presentar un escrit del director o directora de la tesi on es posi de manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels articles que formen part de la tesi.

RevistaAlimentariaPD_SEPCAdef
   Darrera modificació: