MATRÍCULA PER LA DEFENSA DE LA TESI

Quins són els terminis de matrícula de defensa de tesi?

El terminis de matrícula van lligats al moment en el qual es lliura la tesi doctoral i a la data de defensa. Els preus de cada taxa es poden consultar en aquest enllaç

Quan es formalitza la matrícula de defensa de tesi?

Quan la Comissió Acadèmica hagi autoritzat el dipòsit i posterior defensa de la tesi doctoral.

No cal presentar cap sol·licitud de matrícula. Des de la Secretaria Acadèmica de l’Escola de Doctorat enviem el rebut d’ofici.

   Darrera modificació: