MATRÍCULA PER LA DEFENSA DE LA TESI

Què passa quan s’entrega la tesi?

Si al llarg del mateix curs (en l’exemple 2020/2021), l’estudiantat fa entrega de la la tesi, efectuarà matrícula de la lectura de tesi que s’afegirà al rebut de tutela de tesi que ha matriculat durant el curs.


Quan s’ha de fer l’examen de lectura de tesi?

La lectura de tesi cal fer-la abans d’acabar el curs, és a dir, abans del 30/09/2021 per a les tesis matriculades el curs 2020/2021.


La tesi s’entrega a finals de setembre però abans de l’1 d’octubre. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

S’efectuarà matrícula de:

- 1 lectura de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

 

La tesi s’entrega després del 30 de setembre. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

Una tesi entregada amb posterioritat al 30 de setembre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

- 1 tutela de tesi

- 1 lectura de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

   Darrera modificació: