PLA DE RECERCA - 1r CURS

  Què és el Pla de Recerca?

És el pla elaborat per l’investigador en formació amb la supervisió del director de tesi i el tutor, durant el 1r any dels seus estudis de doctorat. Aquest Pla de Recerca es podrà millorar i detallar durant l'estada al programa, i fer-ho constar a l'avaluació anual de seguiment.

A la memòria hi ha de constar:

 • El títol provisional de la futura tesi doctoral
 • Descripció dels objectius
 • Material i el mètode d'estudi
 • Pla de treball amb indicació del calendari previst

La Comissió Acadèmica pot afegir continguts i requisits propis que podeu trobar al peu d'aquesta mateixa pàgina.

  Quan s'ha de presentar el Pla ?

Els/les doctorands/es de 1r curs hauran de presentar el seu Pla de Recerca durant la primera convocatòria anual d'avaluació, amb caràcter general.

La comissió acadèmica pot establir en funció de la data de la primera matrícula, quins doctorands s’han d’avaluar en la 1a convocatòria.

La Comissió Acadèmica de Doctorat ha d'avaluar el Pla de Recerca presentat per la seva inscripció el primer any i el document d'activitats, junt amb els  Informes d'aval del Pla de recerca de 1r any  emesos pel director/directora i el tutor/tutora.

 

CALENDARI DE LES AVALUACIONS

QUALIFICACIONS

  Com es fa la inscripció del Pla de Recerca el 1r any?

1. S'elabora la memòria del Pla de Recerca i s'introdueix  al RAPI.

  Com pujo la memòria del Pla de recerca al RAPI?

 El Pla de Recerca en fitxer digital (pdf) l’has de pujar al RAPI , a la pestanya de Pla d’Investigació.

Passos:

 1. A la pestanya "Pla d'Investigació" has de marcar l'opció de "Generar pla"; "Mostrar detall"; "Editar".
 2. Ja pots pujar la memòria feta al camp “Memòria completa del Pla de Recerca”. Si ho prefereixes, tens l’opció de completar dins del RAPI els diferents apartats del Pla de Recerca: títol provisional, objectius, material i mètode d’estudi...
 3. Guarda els canvis per tal que es gravi tota la informació.
 4. Si estàs conforme amb les dades que has introduït al RAPI i no vols fer més canvis,  ja ho pots validar per tal que ho puguin visualitzar tutor i director de tesi.
 5. Has de fer el canvi d’estat següent: REGISTRADO ⇒ EN REVISION. A partir d'aquest moment és quan tutor i el director de tesi poden emetre el seu informe obligatori per l’avaluació de la comissió acadèmica.  A continuació, tens el flux de canvis d'estat de Rapi.

 

 

  Informe d’aval per la inscripció del pla de recerca primer any de matricula

En accedir al RAPI, al menú "MIS ALUMNOS" veuràs tots els investigadors en formació (IeF) que tens assignats com a tutor o director, en funció del rol amb el qual has entrat.

Els doctorands que hi consta a "INICIO DE ESTUDIOS" el curs 2021/2022, són els aquells que estan en el seu 1r ANY d'estudis de doctorat, i per tant presenten el Pla de Recerca per primer cop per la seva inscripció.

En cada doctorand, hi apareix un senyal d'alerta, en el qual s'indica si hi ha tasques a validar.

- Un cop identificats els investigadors en formació de 1r ANY que han pujat el Pla de Recerca, has d’emetre i signar l’informe d’aval preceptiu per tal que la comissió aprovi la inscripció del Pla de Recerca, que és l’AVALUACIÓ DEL PRIMER ANY.

Model: Informe d'aval Pla de Recerca 1r Any

Passos per emetre i pujar l’informe al RAPI:

 1. Clica damunt del nom de l’investigador en formació.
 2. Accedeix a la pestanya de "Plan de investigación". Dins de l’apartat “Plan deinvestigación”, podràs visualitzar la memoria del Pla de Recerca en els diferents camps previstos.
 3. Accedeix a la pestanya "Evaluación"

Si estàs CONFORME:

 • Has de fer el canvi d’estat següent : EN REVISION ⇒ ACEPTADO (veure flux a sota)
 • Clicar el botó de VALORACIONES. S’obra una finestra per fer la valoració conjunta del Pla de Recerca i document d’activitats.
 • Has d’omplir els apartat, pujar l’informe en pdf, un cop signat.
 • Has de GUARDAR la informació introduïda
 • Has de SORTIR

Si estàs DISCONFORME :

 • Has d’indicar a “OBSERVACION” les esmenes que ha de realitzar l’investigador en formació.
 • Has de fer el canvi d’estat següent : EN REVISION ⇒ PENDIENTE DE CORRECCION (veure flux a sota).

PLANS DE RECERCA ESPECÍFICS

   Darrera modificació: