PLA DE RECERCA

PlaDeRecerca

INSCRIPCIÓ DEL PLA DE RECERCA

Què és el Pla de Recerca?

És el pla elaborat per l’investigador/a en formació amb la supervisió del director/a de tesi i el tutor/a, durant el 1r any dels seus estudis de Doctorat. Aquest Pla de Recerca es podrà millorar i detallar durant l'estada al Programa, i fer-ho constar a l'avaluació anual de seguiment.

Els/les doctorands/es de la Universitat de Lleida, elaboraran el seu Pla de Recerca utilitzant el projecte  aprovat per l’Escola deDoctorat:

Pla de Recerca de l’Escola de Doctorat

Quan s'ha de presentar el Pla de Recerca?

Els/les doctorands/es de 1r curs hauran de presentar el seu Pla de Recerca durant la primera convocatòria anual d'avaluació, amb caràcter general.

La Comissió Acadèmica pot establir,  en funció de la data de la primera matrícula, quins doctorands/es s’han d’avaluar en la 1a convocatòria.

La Comissió Acadèmica de Doctorat ha d'avaluar el Pla de Recerca presentat per la seva inscripció el primer any i el document d'activitats, junt amb l'Aval del Pla de Recerca de 1r any emès pel director/directora de tesi i el tutor/tutora.

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ

Com es presenta el Pla de Recerca per l'avaluació del 1r any?

S'elabora el projecte del Pla de Recerca utilitzant el document Pla de Recerca de l’Escola de Doctorat i s'introdueix  al RAPI

Passos:

1. A la pestanya "Pla d'Investigació" has de marcar l'opció de "Generar pla"; "Mostrar detall"; "Editar".

2. Ja pots pujar el Projecte, en fitxer pdf,  al camp “Memòria completa del Pla de Recerca”.

3. Guarda els canvis per tal que es gravi tota la informació.

4. Si estàs conforme amb les dades que has introduït al RAPI i no vols fer més canvis,  ja ho pots validar per tal que ho puguin visualitzar tutor/a i director/a de tesi.

5. Has de fer el canvi d’estat següent: REGISTRADO ⇒ EN REVISION. A partir d'aquest moment és quan el tutor/a i el director/a de tesi poden emetre el seu informe obligatori per l’avaluació de la Comissió Acadèmica.  A continuació, tens el flux de canvis d'estat de RAPI.

 

 

DIRECTOR/A DE TESI

Aval del Pla de Recerca 1r any

En accedir al RAPI, al menú "MIS ALUMNOS" veuràs tots els investigadors en formació (IeF) que tens assignats com a tutor o director, en funció del rol amb el qual has entrat.

Els doctorands que hi consta a "INICIO DE ESTUDIOS" el curs actual, són aquells que estan en el seu 1r ANY d'estudis de Doctorat, i per tant presenten el Pla de Recerca per primer cop per la seva aprovació.

En cada doctorand, hi apareix un senyal d'alerta, en el qual s'indica si hi ha tasques a validar.

Un cop identificats els investigadors en formació de 1r ANY que han pujat el Pla de Recerca, has d’emetre i signar l'Aval del Pla de Recerca de 1r any per tal que la Comissió aprovi el Pla de Recerca, que és l’AVALUACIÓ DEL PRIMER ANY.

Model: Aval del Pla de Recerca

   Darrera modificació: