Tesi: "Prevalencia e influencia del Síndrome de apneas hipoapneas del sueño en la evolución cognitiva de pacientes con Enfermedad Alzheimer”

Descarregar Pdf

Autor/a: Carme Jorge Tufet

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Gerard Piñol Ripoll i Dr. Gerard Torres Cortada

Tutoria: Dr. Fernando Eduardo Barbé Illa

Dept./Centre: Departament de Medicina i Cirurgia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/4/2024 al 7/5/2024 , per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 22/4/2024.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de quinze dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del  15/5/2024.