Tesi: "Obtención de productos de interés industrial a partir de residuos agroalimentarios mediante procesos quimioenzimáticos"

Descarregar Pdf

Autor/a: Johanna Aguilera Oviedo

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Merce Balcells Fluvia i Dr. Edinson Yara Varon

Tutoria: Dra. Merce Balcells Fluvia

Dept./Centre: Departament de Química

Data i hora: 2 de desembre de 2022 - 14.30h

Lloc: Sala de Juntes de l'edifici 5 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç