Tesi: "NEUROINNOVACIÓN: Método Disruptivo Estructurado para estimular el proceso creativo y la formación de competencias empresariales en pequeños productores"

Descarregar Pdf

Autor/a: Isaac Zúñiga Aguilar

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Antonio Colom Gorgues i Dr. Eduard Cristóbal Fransi

Tutoria: Dr. Antonio Colom Gorgues

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Data i hora: 31 de maig de 2023 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç