Tesi: "Factores determinantes de la productividad de Mipymes del sector manufacturero y de las brechas entre las principales ciudades del Ecuador, 2015–2018"

Descarregar Pdf

Autor/a: María Elena Granda Bustamante

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Wilson Araque Jaramillo

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Data i hora: 28 de març de 2023 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç