Tesi: "Evaluación de sustancias bioactivas producidas por rizobacterias para el control del fitopatógeno del cultivo de arroz Burkholderia glumae"

Descarregar Pdf

Autor/a: Diego Fernando Oliveros Gómez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Ramon Canela Garayoa i Dr. Jonh Jairo Méndez Arteaga

Tutoria: Dr. Ramon Canela Garayoa

Dept./Centre: Departament de Química

Data i hora: 10 de març de 2023 - 15h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç