Tesi: "A step forward in the management of pain in Fibromyalgia: integrating the patients’ perspectives and eHealth approaches”

Descarregar Pdf

Autor/a: Oriol Martínez Navarro

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Francesc Valenzuela Pascual, Dr. Joan Blanco  Blanco i Dra. Carolina Climent Sanz

Tutoria: Dr. Joan Blanco  Blanco

Dept./Centre: Departament  d'Infermeria i Fisioteràpia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Data i hora: 16 d'abril de 2024 - 11h

Lloc: Aula Magna de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç