DOCUMENT D'ACTIVITAT DEL DOCTORAT

Cal tenir en compte el que estableix l'article 17 de la Normativa acadèmica de Doctorat:

Article 17. Document d'activitats de l'investigador o investigadora en formació

17.1.Els investigadors en formació matriculats en un programa de doctorat han de registrar en el sistema establert per laUdL les activitats que duen a terme. Amb aquestes dades s'elaborarà el registre individualitzat de les activitats de l'investigador o investigadora en formació.

17.2 En aquesta aplicació, l’investigador o investigadora en formació ha d’introduir dades sobre els aspectes següents:

  • Publicacions
  • Estades en universitats icentres de recerca-participació en projectes de recerca
  • Participació en congressos
  • Participació en cursos i seminaris
  • Participació en conferències i jornades
  • Patents
  • Altresparticipacions relacionades directament amb l'activitat investigadora que desenvolupa com a conseqüència de la realització de la tesi

Tingueu en compte que heu d'introduir les dades corresponents a les activitats de formació a l'aplicatiu RAPI