Benvinguts

L’Escola de Doctorat, com a centre d'educació superior de la Universitat de Lleida, té com a missió l’organització d’activitats acadèmiques i administratives al voltant dels estudis de Doctorat, que condueixen a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol de Doctor o Doctora.

Amb aquesta finalitat l’Escola gestiona i coordina els diferents Programes de Doctorat, que abasten diverses branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura.

Per dur a terme aquesta missió l'Escola, amb els seus òrgans de govern, a través de les Comissions Acadèmiques dels programes, i amb el suport del Personal d'Administració, organitza, desenvolupa i supervisa els ensenyaments i les activitats pròpies dels estudis de doctorat, vetllant per l'excel·lència de les tesis doctorals,  per la internacionalització dels programes de doctorat, i per la incentivació de la transferència del coneixement.

Així mateix, es configura com un instrument que integra i promou la col·laboració interuniversitària i amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d'R+D+I, públics i privats, de caràcter nacional i internacional, d'acord amb les directrius de l'article 9 del Reial Decret 99/2011, que regula els ensenyaments oficials de doctorat.

Ens trobareu a l’espai 0.34 del Claustre de les Heures de l'edifici del Rectorat