Eleccions de la representació dels doctorands al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat