MATRÍCULA DE DOCTORAT

Terminis de matrícula

Primer curs

La matrícula ordinària és oberta des del 2 setembre de 2019 fins al 30 d'abril de 2020.

Passos a seguir

  1. Omplir i signar  els següents documents:

Sol·licitud de matrícula als programes de doctorat

Carta doctoral

2. Presentar la documentació anterior, junts amb els documents que es van indicar en la notificació de l'admissió a l'oficina de l'Escola de Doctorat

Segons curs i posteriors

Aquest any els doctorands de 2n curs i següents realitzaran la matrícula per mitjà de l'auto-matrícula via web.

Rebran primer un missatge de correu electrònic personalitzat, en el qual se'ls enviarà la cita prèvia.

 

Termini per a l’estudiantat de 2n curs i següents: Inici 16 Setembre 2019 - Finalització 31 Octubre 2019

  • L’investigador/a en formació ha de formalitzar obligatòriament, cada curs acadèmic i mentre durin  els estudis de doctorat, la matrícula de tutela acadèmica.
  • No  es  pot  fer la matrícula  de tutela del segon  curs sense  que  la comissió  acadèmica del  programa de doctorat hagi aprovat el pla de recerca presentat el curs anterior.
  • Les avaluacions anuals han d'estar qualificades.

 

Calendari aprovat pel Consell de Govern de la UdL

 

Formes de pagament i preus. Matrícula gratuita o amb descompte.

Formes de pagament

Podeu consultar les formes de pagament en aquest enllaç.

Avís: No es pot pagar per mitjà de transferència bancària.

 

Preus

Podeu consultar els Preus dels diferents serveis acadèmics.

La  taxa  del  suport  a  l’aprenentatge,  l’assegurança  escolar  obligatòria  i  els  serveis contractats s’han d’abonar íntegrament en el moment de la matriculació.

Matrícula gratuïta o amb descompte

En els  casos  en  què  es  pot  gaudir  de  matrícula  gratuïta  o  de  descompte,  és imprescindible la presentació del document que acrediti el motiu d’aquest descompte:

  • Becaris: fotocòpia de la darrera credencial.
  • Família nombrosa general i família nombrosa especial: fotocòpia del títol o certificat de familia nombrosa. En el cas que no figuri el númnero de germans o fills, es necessita un certificat emès pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes.
  • Discapacitats: document acreditatiu.
  • Víctima d’acte terrorista: document acreditatiu.
  • Víctima de violència de gènere: document acreditatiu.

 

 

 

Preguntes freqüents

Podeu consultar una sèrie de "Preguntes freqüents" sobre conceptes de matrícula i la seva validesa amb les diferents consultes fetes per l’estudiantat.

Crear