ÒRGANS DE GOVERN

RosaMSolerTatcheDIRECTORA

 

 

Directora: Dra. Rosa M. Soler Tatché

ed.direccio@udl.cat

GemmaBellíMartinezSUBDIRECTORA

 

 

Subdirectora i secretària acadèmica: Dra. Gemma Bellí Martínez

ed.subdireccio@udl.cat

Direcció: Dra. Rosa M. Soler Tatché

Subdirecció i Secretaria Acadèmica : Dra. Gemma Bellí Martínez

Coordinació dels programes de doctorat:

Dra. Ana María Pelacho Aja

Dr. Antoni Blanc Altemir

Dra. Gemma Filella i Guiu

Dr. Carlos Colinas González

Dr. Francesc Xavier Solsona Tehas

Dra. Ester Desfilis Barceló

Dra. Esther Pujolras Noguer

Dr. Manuel Portero Otín

2 membres externs:

Dra. Núria Bahi Pla, Institut de Recerca Biomèdica (IRB) Lleida

Dr. Christian Larrigaudiere, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Lleida

1 investigador/a en formació:

Sra. Sílvia Gras Artells

1 membre del Personal d’Administració i Serveis:

Sra. Tatiana Hidalgo Castañeda

Presidenta: Dra. Rosa M. Soler Tatché

1 coordinador/a: Dr. Carlos Colinas González

Secretària acadèmica: Dra. Gemma Bellí Martínez

Doctorat en Activitat Física i Esport

ManelPorteroOtinPDActivitatFisicaEsport

Coordinador: Dr. Manuel Portero Otín - manuel.portero@udl.cat

3 membres: 

Dr. Andreu Camps Povill

Dra. Marta Castañer Balcells

Dr. Pere Lavega Burgués

1 investigador/a en formació: Sr. Àngel Ric Díez

 

Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

AnaMariaPelachoAja_PDCienciaTecnologiaAgrariaAlimentaria

Coordinadora: Dra. Ana María Pelacho Aja anamaria.pelacho@udl.cat

3 membres: 

Dr. Joaquim Balcells Terés

Dra. María Luisa López Fructuoso

Dra. Francisca Santiveri Morata

1 investigador/a en formació: Sr. Alexis Marsol Vall

 

Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

AntoniBlancAltermirPDDretAdministraciEmpreses

Coordinador: Dr. Antonio Blanc Altermir - antonio.blanc@udl.cat

3 membres: 

Dr.  José Luis Gallizo Larraz

Dr. M. José Puyalto Franco

Dra. Carolina Villacampa Estiarte

1 investigador/a en formació: Sra. Cristina Argelich Comelles

 

Doctorat en Educacio, Societat i Qualitat de Vida

GemmaFilellaGuiuPDEducacioSocietatQualitatVida

Coordinadora: Dra. Gemma Filella Guiu - gemma.filella@udl.cat

3 membres:

Dr. Cecilio Lapresta Rey

Dra. Manuela Pifarré Turmo

Dr. Joaquín Reverter Masia

1 investigador/a en formació: Sra. Clàudia Tejada Gallardo

 

Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

silueta

Coordinador: Dr. Francesc X. Solsona Tehas - francesc.solsona@udl.cat

3 membres:

Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra

Dr. Jaume Giné Mesa

Dr. Fernando Cores Prado

1 investigador en formació: Sr. José Miguel Maldonado Jiménez

 

Doctorat en Gestio Forestal i del Medi Natural

CarlosColinasGonzalezPDGestioForestalMediNatural

Coordinador: Dr. Carlos Colinas Gonzálezcarlos.colinas@udl.cat

3 membres:

Dr. Jordi Voltas Velasco

Dr. Delfí Sanuy Castells

Dra. Cristina Vega García

1 investigador/a en formació: Sra. Paula Martín Gómez

 

Doctorat en Salut

EsterDesfilisBarceloPDSalut

Coordinadora: Dra. Ester Desfilis Barcelo - ester.desfilis@udl.cat

3 membres: 

Dr. Joan Blanco Blanco

Dra. Marta Llovera Tomas

Dra. Sílvia Bielsa Martín   

1 investigador/a en formació: Sr. Pol Sisó Camarasa

 

Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

EstherPujolrasNoguerPDTerritoriPatrimoniCultura

Coordinadora: Dra. Esther Pujolras Noguer - esther.pujolras@udl.cat

3 membres:

Dra. María Carmen Bellet Sanfeliu

Dr. Jordi Malé Pegueroles

Dra. Neus Vila Rubio

 1 investigador/a en formació: Sr. Pascal Carmel Zong Nebouet

 

TreballEquip5
   Darrera modificació: