CALENDARI I INSTRUCCIONS

  Primera convocatòria d’avaluació anual - curs 2018/2019

RESPONSABLES

TERMINIS D’ACCÉS AL RAPI

DOCTORANDS/ES, DIRECTORS/ES DE TESI i TUTORS

17/06/2019 FINS AL 06/09/2019

Cada comissió acadèmica pot fer la seva convocatòria per mitjà del campus virtual, amb instruccions específiques. 

Qui s’ha d’avaluar durant aquesta convocatòria?

  • Els/les doctorands/es que han iniciat els seus estudis el curs 2018-2019 (doctorands/es de 1r curs), que s’hagin matriculat abans del 31/12/2018. 
  • Tots els/les doctorands/es matriculats/des de 2n curs i següents i que tinguin el Pla de recerca acceptat.

En què consisteix l’avaluació?

  • Els/les doctorands/es de 1r curs s’han d’avaluar del pla de recerca, que han de presentar seguint aquestes indicacions
  • Els/les doctorands/es de 2n curs i següents han de presentar l’autoinforme anual i introduir les activitats formatives realitzades, d'acord amb el que s'indica a continuació. 

Quan es resol l'avaluació?

Abans del 15 de setembre de 2019.

  Indicacions per a l'avaluació de doctorands/es de 2on curs i següents