CALENDARI I INSTRUCCIONS

  Primera convocatòria d’avaluació anual - curs 2019/2020

RESPONSABLES

TERMINIS D’ACCÉS AL RAPI

DOCTORANDS/ES, DIRECTORS/ES DE TESI i TUTORS

INICI: 20/01/2020   FI: 09/02/2020

Cada comissió acadèmica pot fer la seva convocatòria per mitjà del campus virtual, amb instruccions específiques. 

Qui s’ha d’avaluar durant aquesta convocatòria?

  • Els/les doctorands/es que han iniciat els seus estudis el curs 2019-2020 (doctorands/es de 1r curs), que s’hagin matriculat fins el 31/12/2019. 
  • Tots els/les doctorands/es matriculats/des de 2n curs i següents.

En què consisteix l’avaluació?

  • Els/les doctorands/es de 1r curs s’han d’avaluar del pla de recerca, que han de presentar seguint aquestes indicacions
  • Els/les doctorands/es de 2n curs i següents han de presentar l’autoinforme anual i introduir les activitats formatives realitzades, d'acord amb aquestes indicacions.

Quan es resol?

Abans del 15 de febrer de 2020 ⇒ AMPLIAT EL TERMINI FINS AL 6 DE MARÇ DE 2020.

Quines són les qualificacions de l'avaluació?

En aquest enllaç podeu consultar cada qualificació i la seva descripció

  Indicacions per a l'avaluació de doctorands/es de 2on curs i següents