CALENDARI I INSTRUCCIONS

  Primera convocatòria d’avaluació anual - curs 2020/21

 

RESPONSABLES

TERMINIS D’ACCÉS AL RAPI

DOCTORANDS/ES, DIRECTORS/ES DE TESI i TUTORS

INICI: 18/01/2021   FI: 08/02/2021

Cada comissió acadèmica pot fer la seva convocatòria per mitjà del campus virtual, amb instruccions específiques. 

Qui s’ha d’avaluar durant aquesta convocatòria?

  • Els/les doctorands/es de primer any que estiguin matriculats fins al 31/12/2020.
  • Els/les doctorands/es matriculats de segon i següents anys.

En què consisteix l’avaluació?

  • Els/les doctorands/es de 1r curs s’han d’avaluar del pla de recerca, que han de presentar seguint aquestes indicacions
  • Els/les doctorands/es de 2n curs i següents han de presentar l’autoinforme anual i introduir les activitats formatives realitzades, d'acord amb aquestes indicacions.

Quan es resol?

Fins el 8 de març de 2021.

Quines són les qualificacions de l'avaluació?

En aquest enllaç podeu consultar cada qualificació i la seva descripció

  Indicacions per a l'avaluació de doctorands/es de 2on curs i següents

   Darrera modificació: