La convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat  és aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, està adreçada a doctors o doctores que hagin obtingut Menció Cum Laude en la defensa de la tesi en l'any acadèmic que determina la convocatòria.

Els premis són valorats per un jurat designat per a cada àmbit i convocatòria, resolts pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat i ratificats pel Consell de Govern de la UdL.

Presentació de sol·licituds: del 17/1/2022 al 20/2/2022

PER TESIS DEFENSADES AL CURS 2020/2021 O ANTERIORS

PER TESIS DEFENSADES A L'ACTUAL CURS 2021/2022 PODRAN PRESENTAR-SE A LA SEGÜENT CONVOCATÒRIA

Documentació de la convocatòria:

Normativa per a la concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat

Convocatòria de Premis Extraordinaris de Doctorat 2022

Sol·licitud per optar als Premis Extraordinaris de Doctorat 2022

   Darrera modificació: