DOCTORAT INDUSTRIAL

L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

MÉS INFORMACIÓ

MENCIÓ INTERNACIONAL

Internacional

ESTADES A L'ESTRANGER DELS INVESTIGADORS EN FORMACIÓ

L'estada mínima de tres mesos realitzada en una institució d’ensenyament superior o en un centre d’investigació s’ha d’incorporar al document d’activitats del RAPI, per tal que consti en la avaluació anaul de seguiment de la comissió acadèmica.

- Certificat de l'estada emés i signat per la persona responsable de l'estada al centre, on s'indiquin les tasques realitzades. És necessari aportar el document original, o bé, una còpia compulsada.

Trobareu la regulació d'aquest tipus de menció a l'artícle 29 de la Normativa Acadèmica de Doctorat