SOL·LICITUD DEL TÍTOL

 Descarregar Pdf

Superat l’examen de Lectura de Tesi es sol·licitarà el Títol de Doctor o Doctora i s’abonarà la taxa corresponent.

En el moment de sol·licitar el títol és imprescindible presentar els documents per la Publicació de la Tesi en format electrònic.

La sol·licitud se realitzarà a l'Escola de Doctorat.

 

Pl. de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

Tel. +34 (9)73 70 20 43

Fax +34 (9)73 70 20 42

El preu del títol és el que fixa el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs corresponent.

Els preus són:

  • Títol  universitari oficial de graduat/ada  diplomat/ada, llicenciat/ada, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre/a,  màster universitari oficial i de doctor/a amb Suplement Europeu al Títol i duplicat: 218,15€
  • Suplement Europeu al Títol: 32,75€


A aquestes quantitats s’apliquen les exempcions i bonificacions que preveu la normativa vigent.