MATRÍCULA PER LA DEFENSA DE LA TESI

Què passa quan s’entrega la tesi?

Si al llarg del mateix curs (en l’exemple 2019/2020), l’estudiantat fa entrega de la la tesi, efectuarà matrícula de la lectura de tesi que s’afegirà al rebut de tutela de tesi que ha matriculat durant el curs.


Quan s’ha de fer l’examen de lectura de tesi?

La lectura de tesi cal fer-la abans d’acabar el curs, és a dir, abans del 30/09/2020 per a les tesis matriculades el curs 2019/2020.


La tesi s’entrega a finals de setembre però abans de l’1 d’octubre1. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

S’efectuarà matrícula de:

- 1 lectura de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

 

La tesi s’entrega després del 30 de setembre2. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

Una tesi entregada amb posterioritat al 30 de setembre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

- 1 tutela de tesi

- 1 lectura de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

AMPLIACIÓ DELS TERMINIS L'ANY 2020 per LA PANDÈMIA DEL COVID-19

 

1La tesi es pot entregar abans de l'1 de novembre, i fer la matrícula únicament dels conceptes per la defensa de tesi

S’efectuarà matrícula de:

- 1 lectura de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

 

2La tesi s’entrega després del 31 d'octubre. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

Una tesi entregada amb posterioritat al 31 d'octubre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

- 1 tutela de tesi

- 1 lectura de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

 

 

   Darrera modificació: