TERMINIS PER DIPÒSIT I DEFENSA DE LA TESI

TesisDoctoral

Acords del Comitè de Direcció, aprovats en reunió del dia 21/07/2016: 

  • Les comissions acadèmiques corresponents es reuniran en un termini màxim de trenta dies per resoldre les sol·licituds de dipòsit i lectura de tesi. Posteriorment enviaran la documentació resolta a la Secció de Doctorat. 
  • Un cop entregada la tesi per part del doctorand juntament amb tota la documentació necessària per al seu estudi, el termini aproximat per poder fer l’examen de lectura de tesi serà de dos mesos.
  • Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals, tenint en compte que si la UdL tanca, es perllongarà aquest termini els mateixos dies que duri el tancament. Aquesta data es farà constar en el dipòsit de la tesi amb una frase que dirà: aquesta tesi no pot ser llegida abans de dia/mes/any.

PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I DEFENSA DE TESI