ESDEVENIMENTS

“Presenta la teva tesi en 4 minuts” 

                 

 

Durant el mes de febrer s’obre la inscripció per participar en la tercera edició del concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”, organitzat per les universitats catalanes i la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI).

El concurs planteja als participants el repte d’explicar la seva recerca de qualsevol disciplina científica en un temps màxim de 4 minuts, en un llenguatge senzill i comprensible per a un públic general.

Segons les bases de la convocatòria, poden participar els doctorands de com a mínim 2on curs de doctorat de qualsevol universitat catalana que no hagin defensat la tesi en el moment de presentar la sol·licitud. La participació en el concurs es valora com activitat de formació transversal (5 hores)

 

Termini d’inscripció: de l’1 al 29 de febrer de 2020 es pot enviar el full de sol.licitud degudament emplenat a l’adreça escoladoctorat@udl.cat (indicar: Concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts” en l’apartat assumpte). 

“Tesis en 3 minuts” 

                    

SEGON ACCÈSSIT DEL CONCURS "Tesi en 3 Minuts" PER A LA UdL

La doctoranda de la Universitat de Lleida Erika Soto Chavarro,  del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, ha guanyat el segon accèssit del concurs "Tesi en 3 minuts" de Campus Iberus.

+ INFORMACIÓ

  Jornada de Doctorat 2019

29 d'abril de 2019

La direcció, la subdirecció i la resta del personal de l'Escola de Doctorat agraeix molt sincerament a tots els participants a la Jornada, especialment al Dr. Ramon Lopez de Mantaras, Director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), per la seva conferència; al Sr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca, als membres de la Taula Rodona, als coordinadors dels diferents Programes de Doctorat i a la resta de membres de cadascuna de les comissions acadèmiques; als participants al concurs de pòsters i a les comunicacions orals, als doctorands voluntaris que van col·laborar desinteressadament en l'organització de la Jornada, així com a tots els doctorands assistents als diferents actes que es van fer durant la jornada.

Galeria d'imatges

Eleccions al Comitè de Direcció

Eleccions dels doctorands al Comitè de Direcció