You can see the thesis defended in the next databases:

  • TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària; oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball; i afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.
 
  • TESEO: permite recuperar información sobre las tesis doctorales defendidas en la universidades españolas desde 1976. La información es proporcionada al Consejo de Coordinación Universitaria per las comisiones de doctorado de las diferentes universidades.