Towards engineering of photosynthesis in rice

Download Pdf

Autor/Autora/Author: Gemma Masip Vila

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Ludovic Bassie - Dr. Paul Christou

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

Departament: Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 16 / 12 / 2016

Hora/Time:  11.00 hores

Lloc/Llugar/Place: ETSEA - Sala de Graus - Edifici 1