Tesi: "Weed management strategies based on cover crops, mulches and bioherbicides in Mediterranean vineyards"

Download Pdf

Autor/a: Carlos Cabrera Pérez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Jordi R. Recasens Guinjuan i Dr. Aritz Royo Esnal

Tutoria: Dr. Jordi R. Recasens Guinjuan

Dept./Centre: Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  3 Enginyeria Agronòmica

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27/06/2022 al 06/07/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 23/06/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 28/07/2022