Tesi: "Weed management strategies based on cover crops, mulches and bioherbicides in Mediterranean vineyards"

Download Pdf

Autor/a: Carlos Cabrera Pérez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Jordi R. Recasens Guinjuan i Dr. Aritz Royo Esnal

Tutoria: Dr. Jordi R. Recasens Guinjuan

Dept./Centre: Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Data i hora: 14 de setembre de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL