Tesi: "Virtual Machine Scheduling for Energy and SLA Optimisation based in Metaheuristics and Forecasting Techniques in Cloud Computing"

Download Pdf

Autor/a: Sergi Vila Almenara

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Fernando Guirado Fernández i Dr. Josep L. Lérida Monsó

Tutoria: Dr. Fernando Guirado Fernández

Dept./Centre: Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Informàtica i Matemàtica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 20/7/22 al 30/7/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 20/7/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 10/9/2022