Tesi: "Venture capital activities in Europe"

Download Pdf

Autor/a: Fauna Atta Frimpong

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Ramón Saladrigues Solé

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Data i hora: 27 de juliol de 2021 - 10h

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç