Tesi : "Vegetation drives greenhouse gas exchange, and carbon and nitrogen cycling in grassland ecosystems"

Download Pdf

 Autor/a: Maria de las Mercedes Ibáñez Raffaele

Tesi : "Vegetation drives greenhouse gas exchange, and carbon and nitrogen cycling in grassland ecosystems"

Direcció: Dra . Maria Teresa Sebastià Álvarez - Dra. Angela Ribas Artolà

Tutoria: Dra . Maria Teresa Sebastià Álvarez

Dept./Centre: Hortofructicultura, botanica i jardineria

Data i hora: 9/1/2020 - 11h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL.