Tesi: "Utilización de técnicas de Interacción Persona-Ordenador orientadas a la salud emocional de colectivos minoritarios"

Download Pdf

Autor/a: Manel Diaz Llobet

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Mercè Teixidó Cairol i Dra. Rosa María Gil Iranzo

Tutoria: Dra. Rosa María Gil Iranzo

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 10 d'octubre de 2022 - 17h

Lloc: Sala de Graus (espai 2.03) de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL