Tesi: "Uso de redes sociales por estudiantes universitarios estudio de la dimensión emocional"

Download Pdf

Autor/a: José Carlos Suárez Ramírez

Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa

Direcció: Dr. Xavier Carrera Farran

Tutoria: Dr. Xavier Carrera Farran

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 11 de febrer de 2021 - 11h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç