Tesi: "Understanding developmental processes responsible for adaptation- and yield-related traits in elite wheat germplasm"

Download Pdf

Autor/a: Priyanka Anantaraddi Basavaraddi

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Gustavo A. Slafer - Dra. Roxana Savin

Tutoria: Dra. Roxana Savin

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 9 de novembre de 2020 - 11h

Lloc: Sala de Grus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat parcial a través d'aquest enllaç