Tesi: "Traditional knowledge, diversity and cultivation of commercial ectomycorrhizal fungi in Southwest China, and impact of fungal communities on plantation establishment"

Download Pdf

Autor/a: Ran Wang

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Carlos Colinas Gonzalez

Tutoria: Dr. Carlos Colinas Gonzalez

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Enginyeria de Forests

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 16/9/22 al 25/9/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural, segons s’ha acordat a la reunió de 9/9/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 17/10/2022