Tesi: "The role of the nurse in leadership and supervisory positions in long-term care in Catalonia"

Download Pdf

Autor/a: Gemma Horta i Garcia

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. Montserrat Gea Sánchez i Dr. Joan Blanco Blanco

Tutoria: Dr. Joan Blanco Blanco

Dept./Centre: Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Data i hora: 30 de maig de 2023 - 15h

Lloc: Aula Magna del Campus de Ciències de la Salut de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç