Tesi: "The impact of nursing interventions and hospitalization on patients’ sleep quality"

Download Pdf

Autor/a: Filip Bellon

Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

Direcció: Dra. Montserrat Gea Sánchez i Dra. Esther Rubinat Arnaldo

Tutoria: Dra. Esther Rubinat Arnaldo

Dept./Centre: Departament d’ Infermeria i Fisioteràpia

Menció: Internacional

Data i hora: 23 de setembre de 2022 - 14h

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Medicina de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç