Tesi: "Sustainable industrialized house-building design customization under costs and environmental criteria"

Download Pdf

Autor/a: Adrià Mateo Fornés

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Jérôme Barrau

Tutoria: Dr. Gabriel Pérez Luque

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Industrial

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Enginyeria Industrial

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 20/6/22 al 29/6/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 17/6/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 21/7/2022.