Tesi: "Studies on the cuticle and cell walls of olive fruits: composition, ripening-related changes, and the influence of agronomic factors"

Download Pdf

Autor/a: Clara Diarte Cabezudo

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Isabel Lara Ayala i Dr. Jordi Graell Sarlé

Tutoria: Dra. Isabel Lara Ayala

Dept./Centre: Departament de Química

Data i hora: 10 de desembre de 2021 - 11h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL (Edifici 1)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d' aquest enllaç